Meerjaren-

beleidskompas

2020-2023

Meerjarenbeleidskompas 2020-2023

In 2020 heeft de Bibliotheek Bollenstreek een nieuw beleidsplan 2020-2023 uitgewerkt waarvoor diverse scenario’s met interne en externe partijen zijn besproken. De rode draad van dit beleidsplan is dat de Bibliotheek Bollenstreek zich inzet als partner in persoonlijke ontwikkeling. Want om te zorgen voor een evenwichtige samenleving is het belangrijk dat ieder individu zich als persoon en als burger kan ontwikkelen. Daarom zet de Bibliotheek Bollenstreek zich in om mensen te verrijken met verhalen, kennis en vaardigheden en werken we daarbij samen met het onderwijs en maatschappelijke partners. De focus ligt op het stimuleren van lezen, zelfredzaamheid, basisvaardigheden en individuele ontplooiing.

Beleidskompas 2020-2023

De bibliotheek in coronatijd

De coronacrisis heeft een flinke streep gezet door de plannen van de Bibliotheek Bollenstreek voor 2020. De bibliotheek heeft in 2020 tot driemaal toe haar deuren moeten sluiten. Bij de derde lockdown vanaf 14 december is bijna op routine overgeschakeld naar een online programmering en de afhaalen bezorgbieb. De bibliotheekleden reageerden bijzonder positief op het maatwerk dat de bibliotheek met het afhaalpakket leverde. Daarnaast heeft de bibliotheek bij de eerste lockdown in korte tijd een virtuele vestiging geopend waar mensen terecht konden voor online advies en de collectie. In 2020 is het aantal uitleningen van e-books met 50% gestegen. Naast onze online lezingen, workshops en bijeenkomsten hebben we een telefonisch spreekuur ingesteld en zijn twee grote belacties uitgevoerd. In de Week van Lezen en Schrijven zijn taalwandelingen geïntroduceerd voor de taalcoaches en taalvragers. Voor kinderen met een leesachterstand is snel op de actualiteit ingesprongen met een zomerprogrammering onder de naam ZomerBieb.

Heropening bibliotheek Lisse na de eerste lockdown Heropening bibliotheek Lisse na de eerste lockdown

Financieel

De Bibliotheek Bollenstreek heeft een subsidierelatie met de vier gemeenten in het werkgebied. Hierdoor was er in 2020 sprake van een stabiele financiële situatie. Behalve de TOGS-regeling van de Rijksoverheid heeft de bibliotheek geen gebruik hoeven en kunnen maken van financiële steunmaatregelen. Voor het ‘bedrijfsonderdeel’ Volksuniversiteit Oegstgeest (VU) had dit een onverwacht negatief effect. Voor de VU ontvangt de Bibliotheek Bollenstreek namelijk geen subsidie en moet kostendekkend worden geëxploiteerd. Met het wegvallen van de cursusprogrammering heeft de VU € 86K minder inkomsten ontvangen dan begroot. Tegelijkertijd is € 52K minder uitgegeven, met name aan docentkosten. Dankzij (nood) steun van de Stichting tot Steun aan het Volksuniversiteitswerk (€ 2K) en de Provincie Zuid-Holland (€ 15K) heeft de Bibliotheek Bollenstreek het tekort kunnen beperken tot € 17K.

Bibliotheek Bollenstreek x 1.000 € Volksuniversiteit x 1.000 € Totaal
Minder inkomsten -33 Minder inkomsten -86 -120
Extra uitgaven corona -22 Extra uitgaven corona 0 -28
TOGS-uitkering 4 Steun VU 17 21
Minder uitgaven 35 Minder uitgaven 52 94
Resultaat (tekort) -16 Resultaat (tekort) -17 -33
Afhaal- en bezorgbieb

Vandaag werd er aangebeld en stonden mijn gereserveerde boeken klaar in een tas. Wat een topservice!

Margriet,
lid Bibliotheek Lisse


De afhaal- en bezorgbieb

Na de eerste sluiting op 16 maart hebben de medewerkers frontoffice tot grote verrassing van onze leden de al gereserveerde materialen spontaan aan huis bezorgd. Na een strenge lockdown, waarin fysieke dienstverlening helemaal niet was toegestaan, kwam er een gedoogbeleid voor het afhalen en bezorgen van boeken. De Bibliotheek Bollenstreek heeft toen een reserveringssysteem opgestart met afhaal- en bezorgservice. Daarbij konden leden via de website of telefonisch een specifiek boek bestellen of een verrassingspakket van vijf boeken in een door hen gekozen genre. De eerste bezorgingen werden op 1 mei door burgemeester Wendy Verkleij en de wethouders van de vier gemeenten verricht, tot groot genoegen van de bezorgers en ontvangers. Vanaf dat moment schakelde de bibliotheek in een lockdownperiode over naar de afhaal- en bezorgbieb. Tijdens de sluitingen in 2020, die in totaal 13 weken duurden, werden er ruim 3.500 boekpakketten afgehaald en bezorgd. Afhaal- en bezorgbieb

Het was leuk om het eerste in Noordwijk ‘bestelde’ boekenpakket te bezorgen bij mevrouw Van Dalsum. We waren voorzichtig, want het was een spannende tijd toen de eerste coronagolf Nederland overspoelde. Iedereen voelde de noodzaak om de besmettingen omlaag te krijgen en deed mee. Ondanks de maatregelen keken we naar elkaar om. Ook voor onze ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties was het een uitdaging om er ondanks corona wat van te maken. De Bibliotheek Bollenstreek kwam met een sterke aanpak en het was niet meer dan vanzelfsprekend om daar mijn steun voor te laten blijken.

Burgemeester Wendy Verkleij,
gemeente Noordwijk


Belactie ouderen

In april is een belactie opgezet om contact met onze leden te houden. In een periode van twee weken voerden onze medewerkers ruim 2.000 gesprekken. We zochten specifiek contact met onze seniorenleden (66 tot en met 80 jaar), omdat juist zij sneller in een sociaal isolement raakten. We informeerden hoe het met onze leden ging, wezen mensen op onze online dienstverlening en boden daar hulp bij. Uit de gesprekken bleek dat de ouderen vooral het fysieke boek en de sociaal-maatschappelijk functie van de bibliotheek misten. In het gesprek is ook gevraagd naar het totale aanbod van de bibliotheek en de behoeften en interesses van de mensen.


De virtuele bibliotheek

Na het sluiten van de deuren bleef de Bibliotheek Bollenstreek leden inspireren, onder andere via de virtuele bibliotheek. Een digitaal platform met tips en links naar informatieve en handige websites over lezen, leren en ontdekken. De virtuele bibliotheek was dag en nacht bereikbaar en bood volwassen en jeugdleden toegang tot kennisbanken, voorleeswebsites, cursussen digitale vaardigheden, Nederlands oefenen, e-books en luisterboeken. Ook niet-leden hadden toegang tot een aantal van deze diensten. Tijdens de eerste lockdown behoorde de virtuele Bibliotheek met ruim 3.350 paginabezoeken tot de top drie best bezochte webpagina’s van de Bibliotheek Bollenstreek.


Digitaal lezen en luisteren

De sluiting van de fysieke bibliotheekvestigingen zorgde in 2020 voor een enorme toename van digitaal lezen en luisteren. Het aantal e-bookuitleningen steeg met 50%, er werden in totaal 48.506 e-books geleend. Wat opviel is dat voornamelijk leden ouder dan 40 jaar actief gebruik maakten van het digitale aanbod. De leeftijdsgroep tussen 61 en 70 jaar is daarin het meest actief, zij lazen de meeste e-books. Luisterboeken werden 4.924 keer geleend en ook hier waren de meeste gebruikers ouder dan 40 jaar. Om het digitaal lezen tijdens de coronapandemie verder te stimuleren werd in april de ThuisBiebapp gelanceerd. Jong en oud, lid of niet-lid, iedereen kon kiezen uit 100 gratis e-books. In twee maanden werd de app door meer dan 1.100 mensen gebruikt. Ook het gebruik van de VakantieBieb-app steeg. Die heeft tot doel om leden en niet-leden bekend te maken met e-books en luisterboeken en om ook in de zomerperiode te blijven lezen. Van de ruim 1.000 gebruikers was meer dan de helft (nog) geen lid van de bibliotheek.De luisterbieb is nieuw voor mij. Een mooie service in deze tijd

Joke van den Berg,
Lid Bibliotheek Bollenstreek

Voedselbank doneeractie

In december 2020 sloegen de Bibliotheek Bollenstreek en de Voedselbank Noordwijk de handen ineen. Via een doneeractie werd geld ingezameld om klanten van de Voedselbank Noordwijk een bibliotheekabonnement te kunnen aanbieden. In totaal werd er met de actie meer dan € 1.750 opgehaald. De gemeente Noordwijk vulde dit bedrag aan tot ruim € 3.000 en zo kregen in totaal 63 huishoudens een gratis jaarabonnement van de bibliotheek.

Voedselbank doneeractie

Gezondheid is meer dan alleen voeding. Al lezend beleef je verhalen en het zorgt ook nog eens voor minder stress. Dat gun ik iedereen!

Edwin Aangeenbrug,
vrijwilliger Bibliotheek Bollenstreek en Voedselbank Noordwijk

Terug naar startpagina

Vorig artikel

Leesbevordering in dbos

Volgend artikel