Feiten en

cijfers

Code Cultural Governance

Het directiereglement van Bibliotheek Bollenstreek is gebaseerd op de principes van Cultural Governance. Volgens het principe van Cultural Governance ‘Pas toe of leg uit’ wordt hierbij vermeld dat een nieuw rooster van aftreden is opgesteld, waarmee wordt voorkomen dat te veel leden tegelijkertijd aftreden. Relevante (neven)functies van de toezichthouders en directeur-bestuurder worden in dit jaarverslag gepubliceerd.


Raad van toezicht

De Raad van Toezicht van de Bibliotheek Bollenstreek houdt toezicht op de organisatie, het beleid en de directie. De raad bestaat uit zes onbezoldigde leden. In 2020 heeft de Raad van Toezicht vijf keer vergaderd.

Leden (Neven)functies
Jan Kippers, voorzitter
 • Senior adviseur Bestuurlijke Zaken, Provincie Utrecht
Marion Goedhart, lid
 • Directeur coöperatie jeugd- en gezinsteams Holland Rijnland
Frans van der Meij, lid
 • Adjunct-directeur basisschool De Startbaan
 • Lid pastoraatsgroep St. Maartenparochie, locatie St. Pancratiuskerk
 • Lid comité van aanbeveling stichting ‘de molen van Sassenheim’
 • Lid van de cliëntenraad ActiVite locatie Sassembourg
Angéliquè de Regt, lid
 • Projectmanager / bestuursadviseur veiligheid HLTsamen
 • Voorzitter stichting Kasteelhoeve, zorgboerderij op Landgoed Keukenhof
Henriëtte Terleth, lid
 • Eigenaar Terleth Legal Counseling
Nikie Veld, lid
 • Secretaris Onderwijs, Universiteit Leiden

Managementteam

Het managementteam bestaat per 31-12-2020 uit drie leden:

 • Hans Portengen, Directeur-bestuurder
 • Dionne Dinkhuijsen, Programmamanager
 • Margo Slot, Manager Frontoffice
De nevenfuncties van Hans Portengen als directeur-bestuurder zijn per 31 december:
 • Onbezoldigd lid bestuur van de Stichting Bibliothekenoverleg Zuid-Holland (BOZH)
 • Onbezoldigd lid en voorzitter dagelijks bestuur Beleidsoverleg Automatisering Probiblio


Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad bestaat per 31-12-2020 uit vier leden:

 • Ingrid Ram, voorzitter
 • José Wehkamp, secretaris
 • Nathalie Harthoorn, lid
 • Dorine Meijer, lid

Feiten en cijfers - infographic
Feiten en cijfers - infographic

Leden en bezoekers

Leden en bezoekers Lisse 2020 Lisse 2019 Noordwijk 2020 Noordwijk 2019
Leden t/m 15 jaar 2.296 2.521 2.151 2.563
Leden 16 t/m 17 jaar 224 130 179 139
Leden 18 t/m 64 1.400 1.437 1.360 1.456
Leden 65 + 735 732 805 781
Instellingslidmaatschappen/overig 49 30 52 40
Totaal leden 4.704 4.850 4.547 4.979
 
Leden t.o.v. voorgaand jaar -3,0% -3,6% -8,7% -4,6%
Aantal inwoners * 22.983 22.983 26.591 26.582
Percentage leden/inw. 20% 21% 17% 19%
Aantal fysieke bezoekers 49.450 68.525 54.600 76.225
% fysieke bezoekers voorgaand jaar -27,8% -0,3% -28,4% -5,6%
Openingsuren (incl. zondag Lisse **) 34,0 34,0 38,0 38,0
Leden en bezoekers N'hout 2020 N'hout 2019 Oegstgeest 2020 Oegstgeest 2019
Leden t/m 15 jaar 2.111 1.588 3.411 3.384
Leden 16 t/m 17 jaar 579 64 360 188
Leden 18 t/m 64 1.053 871 1.512 1.639
Leden 65 + 502 518 1.014 1.054
Instellingslidmaatschappen/overig 34 50 51 53
Totaal leden 4.279 3.091 6.348 6.318
 
Leden t.o.v. voorgaand jaar 38,4% -2,8% 0,5% -5,1%
Aantal inwoners * 15.189 14.715 25.064 24.843
Percentage leden/inw. 28% 21% 25% 25%
Aantal fysieke bezoekers 34.925 48.525 70.000 98.900
% fysieke bezoekers voorgaand jaar -28,0% -1,0% -29,2% -1,2%
Openingsuren 30,0 30,0 31,0 31,0
Leden en bezoekers Sassenheim 2020 Sassenheim 2019 Voorhout 2020 Voorhout 2019
Leden t/m 15 jaar 1.680 1.833 1.366 1.534
Leden 16 t/m 17 jaar 132 86 103 44
Leden 18 t/m 64 1.097 1.179 504 525
Leden 65 + 611 606 177 180
Instellingslidmaatschappen/overig 19 19 25 28
Totaal leden 3.539 3.723 2.175 2.311
 
Leden t.o.v. voorgaand jaar -4,9% -0,4% -5,9% -6,4%
Aantal inwoners * 15.906 15.905 17.011 16.655
Percentage leden/inw. 22% 23% 13% 14%
Aantal fysieke bezoekers 40.125 65.950 13.850 19.600
% fysieke bezoekers voorgaand jaar -39,2% -1,6% -29,3% -0,9%
Openingsuren 29,0 29,0 16,0 16,0
Leden en bezoekers Warmond 2020 Warmond 2019 De Zilk 2020 De Zilk 2019
Leden t/m 15 jaar 379 407 102 103
Leden 16 t/m 17 jaar 17 6 3 1
Leden 18 t/m 64 143 152 8 7
Leden 65 + 118 117 2 1
Instellingslidmaatschappen/overig 2 2 2 2
Totaal leden 659 684 117 114
 
Leden t.o.v. voorgaand jaar -3,7% -1,2% 2,6% -14,3%
Aantal inwoners * 4.881 4.866 2.275 2.231
Percentage leden/inw. 14% 14% 5% 5%
Aantal fysieke bezoekers 13.925 19.725 1.475 2.350
% fysieke bezoekers voorgaand jaar -29,4% 15,5% -37,2% -13,0%
Openingsuren 14,5 14,5 8,0 8,0

Leden t/m 15 jaar Totaal 2020 Totaal 2019
Leden t/m 15 jaar 13.496 13.933
Leden 16 t/m 17 jaar 1.597 658
Leden 18 t/m 64 7.077 7.266
Leden 65 + 3.964 3.989
Instellingslidmaatschappen/overig 234 224
Totaal leden 26.368 26.070
 
Leden t.o.v. voorgaand jaar 1,1% -3,9%
Aantal inwoners * 129.900 128.754
Percentage leden/inw. 20% 20%
Aantal fysieke bezoekers 278.350 399.800
% fysieke bezoekers voorgaand jaar -30,4% -1,3%
Openingsuren (incl. zondag Lisse **) 200,5 200,5
 
Webaccounts e-books 2.249 3.609
Aantal bezoeken Website 242.598 183.720
Bereik Facebook 50.831 51.222

Leden

Leden 2020 2019
Lisse 4.704 4.850
Noordwijk 4.547 4.979
Noordwijkerhout 4.279 3.091
Oegstgeest 6.348 6.318
Sassenheim 3.539 3.723
Voorhout 2.175 2.311
Warmond 659 684
De Zilk 117 114
Totaal Leden 26.368 26.070
 
Accounts e-books 2.249 3.609

Bezoekers

Bezoekers 2020 2019
Lisse 49.450 68.525
Noordwijk 54.600 76.225
Noordwijkerhout 34.925 48.525/td>
Oegstgeest 70.000 98.900
Sassenheim 40.125 65.950
Voorhout 13.850 19.600
Warmond 13.925 19.725
De Zilk 1.475 2.350
Totaal Bezoekers 278.350 399.800

Uitleningen

Uitleningen 2020 2019
Lisse 106.984 137.061
Noordwijk 110.272 140.536
Noordwijkerhout 60.540 77.966
Oegstgeest 124.384 148.560
Sassenheim 86.557 116.296
Voorhout 37.638 48.723
Warmond 11.259 14.346
De Zilk 2.214 2.523
Totaal Leden 539.848 686.011
 
Uitleningen E-books 48.506 32.771

Omvang collecties

Omvang collecties 2020 2019
Lisse 29.201 28.974
Noordwijk 39.434 38.470
Noordwijkerhout 23.600 22.078
Oegstgeest 30.453 30.153
Sassenheim 27.972 26.831
Voorhout 11.864 11.786
Warmond 7.335 7.160
De Zilk 1.664 1.564
Totaal collecties 171.523 167.016

Organisatie en ontwikkeling

Vorig artikel

Terug naar startpagina

Volgend artikel