(Digitale)

basisvaardigheden

(Digitale) basisvaardigheden

De Bibliotheek Bollenstreek biedt alle inwoners van de regio aantrekkelijke materialen en relevante informatie om te werken aan het verbeteren van hun basisvaardigheden. Op die manier verkleinen we de kloof tussen (digi) taalvaardige inwoners en mensen die achterblijven op het vlak van digi- en taalvaardigheid. Afgelopen jaar is de dienstverlening van het (digi)Taalhuis verder verbeterd en is een start gemaakt met verdere samenwerking binnen de lokale (taal)netwerken.


Het Taalhuis

Met het Taalhuis zet de Bibliotheek Bollenstreek zich in om de geletterdheid in de regio te verhogen. De Bollenstreek heeft op zes locaties Taalpunten met een goed lopend spreekuur. De projecten van het Taalhuis draaien om ontmoeten, juist het samenkomen maakt het non-formele taalonderwijs tot een suc ces. In 2020 moest het Taalhuis op een andere manier aan de slag om ontmoetingen mogelijk te maken. Het lukte om met een groot deel van het Taalhuis suc cesvol over te gaan op online dienstverlening. Via een Facebookgroep werd contact gehouden met de deelnemers. Eind 2020 telde deze groep ruim 100 trouwe leden. Ook werd de deelnemers via een belactie een hart onder de riem gestoken. Desondanks nam het bereik van het Taalhuis als gevolg van de verschillende lockdowns met ruim 60% af. Deze ervaringen hebben ons ook wat gebracht, zo blijven we online taalcoaching aanbieden, zullen we vaker bereikbaar zijn in de avonden en behouden we taaltafels en studieplekken in de vestigingen.


Taalwandelingen

In 2020 is daarnaast gestart met het initiatief van taalwandelingen, samen al pratend een uurtje per week naar buiten. Zo kreeg het Taalhuis een subsidie van Fonds 1818 en was er in september een historische wandeling. In Noordwijk was het taalwandelen al een doorslaand suc ces en blijft dit een vast onderdeel van de activiteiten. De verschuiving naar (gedeeltelijke) online dienstverlening en het taalwandelen zorgden ervoor dat een nieuwe groep jonge en sociaal bewogen vrijwilligers betrokken zijn geraakt bij het Taalhuis. In totaal kwamen er 85 nieuwe vrijwilligers bij in 2020, het grootste deel via een wervingscampagne tijdens de Week van Lezen en Schrijven.

Omdat we nu niet met elkaar in de bieb kunnen zitten en we toch Nederlands willen blijven oefenen is het taalwandelen in deze coronatijd super!

Toos van den Bosch-Dael
vrijwilliger Taalhuis


DigiTaalhuis

In onze samenleving neemt het gebruik van digitale middelen toe, maar dat is niet voor iedereen even makkelijk. Daarom biedt ons DigiTaalhuis mensen diverse mogelijkheden om hun digitale vaardigheden te ontwikkelen. Zo zijn er de cursussen Klik&Tik en Digisterker en de computercursussen van Seniorweb in Teylingen. Dit jaar is gestart met cursusaanbod in workshopformaat zodat mensen per keer mee kunnen doen. Daarnaast is eind 2020 begonnen met de ontwikkeling van het Digimaatje, een nieuw concept voor een-opeen begeleiding. Tijdens de sluitingen is een dagelijks telefonisch spreekuur ingevoerd voor digitale hulpvragen en vragen over de online Bibliotheek, daarvan maakten ruim 300 mensen gebruik. Veel vragen gingen over digitaal lenen.

In alle vestigingen van de Bibliotheek Bollenstreek zijn mensen geholpen met hun belastingaangifte. De bibliotheek organiseerde deze activiteit in samenwerking met maatschappelijke dienstverleners zoals de ouderenbonden en Radius Welzijn. In totaal kregen ruim 40 mensen hulp bij het invullen van hun aangifte.


Op weg naar een digivaardige Bollenstreek

Ter voorbereiding op de lancering van het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) in 2021 ging de Bibliotheek Bollenstreek een nauwere samenwerking aan met partners in het lokale netwerk. Via netwerkbijeenkomsten bracht de bibliotheek verschillende zorg- en welzijnsorganisaties bijeen om doelen uit te zetten en zo met elkaar de digivaardigheid van inwoners van de Bollenstreek te vergroten.

Op weg naar een digivaardige Bollenstreek

Samenwerkingspartners IDO
Lisse Stichting MEE, Vluchtelingenwerk, Welzijnskompas, KBO-PCOB, Kwadraad, SchuldHulpMaatje, Humanitas, het Meedenkersnetwerk, VoorIeder1
Teylingen (Sassenheim) Welzijn Teylingen, HLT samen, Stichting Lezen en Schrijven, MareGroep, Vluchtelingenwerk, Papierwinkel, Humanitas, het Meedenkersnetwerk, VoorIeder1
Noordwijk (Noordwijkerhout) Humanitas, SchuldHulpMaatje, Gemeente Noordwijk, Welzijn Noordwijk, Kwadraad, Jeugd- & Gezinsteams, het Meedenkersnetwerk
Oegstgeest Sociaal Team Oegstgeest, Radius, SchuldHulpMaatje, Gemeente Oegstgeest, Vluchtelingenwerk, Vitality Club Oegstgeest

We kijken er naar uit om samen met de bibliotheek de inwoners van de Duin- en Bollenstreek te helpen met hun vragen over dat wat ze met de overheid moeten regelen.

Hanneke Kuipers,
Coördinator Thuisadministratie Leiden & Duin- en Bollenstreek bij Humanitas


De VoorleesExpress

De VoorleesExpress ondersteunt gezinnen met kinderen van 2 tot en met 8 jaar die moeite hebben met taal. Binnen een traject van 20 weken bezoeken vrijwilligers wekelijks een gezin om voor te lezen, samen te lezen en taalspelletjes te doen. Daarbij is het bereiken van gezinnen met de Nederlandse taal als eerste taal een belangrijk aandachtspunt. In 2020 werden 77 gezinnen aangemeld door zogeheten toeleiders, onder andere CJG’s, basisscholen, kinderdagverblijven en Vluchtelingenwerk. Vanwege de coronamaatregelen werd gestart met een online VoorleesExpress, toch gaven vrijwilligers en gezinnen aan elkaar liever live te zien en te spreken. Daarnaast organiseerde de bibliotheek tijdens de schoolvakanties de VoorleesExpress ZomerBieb en HerfstBieb. Daarbij kregen de kinderen een aantal keer per week in kleine groepjes taalondersteuning in de Bibliotheek. In 2020 deden er in totaal 19 kinderen in de vakanties mee aan de sessies. Deze hybride aanpak blijft, net als het online voorleestraject, een vast onderdeel van de VoorleesExpress. Een lokaal opgezette wervingscampagne aan het begin van het jaar leverde 36 nieuwe vrijwilligers op.


De VoorleesExpress

Kinderen ontwikkelen echt leesplezier. Zo mooi om te zien. Door het contact dat je hebt met ouders, durven ook zij vragen te stellen. Het is heel dankbaar vrijwilligerswerk.

Hester, vrijwilliger
VoorleesExpress Bollenstreek sinds 2017

Leesbevordering in dbos

Vorig artikel

Een leven lang leren

Volgend artikel