Jaarverslag 2020

de Bibliotheek Bollenstreek

Lockdowns en lichtpuntjes Bekijk de inhoud
Logo de Bibliotheek Bollenstreek

Lockdowns en lichtpuntjes

Zijn er lichtpuntjes aan te wijzen in het crisisjaar 2020? Zeker!

Maar eerst het zuur; in 2020 moest de Bibliotheek Bollenstreek drie keer in lockdown. Terwijl een groot deel van Nederland in maart en april thuiszat en tijd had om te lezen, waren de bibliotheken gesloten. Ook in november en later opnieuw in december ging de bibliotheek dicht. De meeste lezingen, cursussen en andere activiteiten hebben we in 2020 uiteindelijk moeten annuleren. Tegenslag op tegenslag dus, en ook kregen sommige collega’s te maken met ziekte en dood. Zo trok het afgelopen jaar een grote wissel op de organisatie, medewerkers, vrijwilligers, bibliotheekleden, inwoners en de samenleving. En toch zijn er lichtpuntjes.

De Bibliotheek Bollenstreek bleek weerbaar en wendbaar en wist het hoofd te bieden aan alle uitdagingen. In de drie lockdown-periodes maakte de bibliotheek de omslag naar online programmering en de afhaal- en bezorgbieb. Online vergaderen en thuiswerken zijn al niet meer weg te denken. Onze medewerkers waren betrokken en gemotiveerd om onder bijzondere omstandigheden de dienstverlening zoveel mogelijk in de lucht te houden, daarbij ondersteund door vele collega’s uit het provinciaal en landelijk-

bibliotheeknetwerk. We deden ervaring op met het streamen van activiteiten en we zagen nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan.

Leden van de bibliotheek reageerden zeer positief op dat wat wel fysiek en online mogelijk was. Hun steun blijkt ook uit het feit dat slechts een enkeling restitutie heeft gevraagd van hun contributie. Sterker, in 2020 is het ledenaantal met 1,1% gegroeid naar 26.368 leden. Ook in de media is veel positieve aandacht en steun geweest voor het bibliotheekwerk. De toonzetting was duidelijk: bibliotheken zijn essentiële voorzieningen in de samenleving en met de gehanteerde protocollen voor iedereen een veilige omgeving. Ook vanuit de Tweede Kamer is in verschillende moties de belangrijke maatschappelijke rol van bibliotheken verwoord. Het Bibliotheekconvenant 2020-2023, dat in 2020 is afgesloten tussen de bibliotheekbranche en de drie overheidslagen, benadrukt nog eens dat belang. Het was een enerverend jaar waarin we veel hebben geleerd dat we meenemen naar de toekomst.

Hans Portengen
Directeur